Święto Żołnierza Polskiego Łuków 2015

swieto

W dniu 15.08.2015 odbyły się uroczystości związane  ze Świętem Wojska Polskiego w 95. Rocznicę Bitwy Warszawskiej  na Cmentarzu Wojennym w Łukowie. Święto państwowe  i kościelne przypadające na ten dzień, było okazją do udziału w uroczystej Polowej Mszy Świętej w asyście pocztów sztandarowych, Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, Orkiestry Dętej Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Ziemi Łukowskiej.