Monthly Archives: Czerwiec 2016

Rocznica bitwy pod Jeziorami- 2016

W dniach 25-26 czerwca odbył się doroczny Rajd Konny Śladami O.P. 34 pp AK „Zenona”, w rocznicę bitwy pod Jeziorami w 1944 roku. Jak co roku jeźdźcy z Podlasia stawili w tym historycznym miejscu. W sobotę odbyło się tradycyjnie spotkanie przy ognisku nad jeziorkiem, nieopodal miejsca , gdzie przed wojną stała leśniczówka, która spłonęła w 1944 roku w początkowej fazie bitwy. Mieszkał w niej leśniczy Rafał Zwoliński ps. „Sosna”, kwatermistrz służb terenowych oddziału, wraz z rodziną.
W niedzielę odbyła się msza święta polowa w Jeziorach, maleńkiej wioseczce ukrytej wśród podlaskich pól i lasów, która w 1944 roku była świadkiem chwały- wręczenia sztandaru Oddziałowi „Zenona” i wygranej bitwy z Niemcami, i tragedii- jaką była zagłada ludności i spalenie domostw przez okupanta.
Jeziory są dla nas miejscem symbolicznym- tutaj co roku jeździmy rajdem konnym, zapoczątkowanym przez prof. Ludwika Maciąga, i tutaj nasza Konna Straż miała honor otrzymać swój sztandar.
W Jeziorach składają przyrzeczenie nowi członkowie KSOPiT. W tym roku w obecności sztandaru składali ślubowanie Justyna Żebrowska, Monika Hawryluk i Irek Caruk-Żmudziński. Ślubowanie przyjmowali – zastępca komendanta KSOPiT Sławomir Hawryluk i kwatermistrz KSOPiT Tadeusz Brzozowski. Poczet sztandarowy stanowili Mariusz Orłowski, Piotr Raczyński , Monika Sidoruk i Monika Hawryluk.
Dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za zaangażowanie i serce włożone w uroczystość, a największe podziękowania składam Waldkowi Kosieradzkiemu,komendantowi Szwadronu Łosice, którego osobisty wkład organizacyjny, finansowy i uczuciowy w organizację „Jezior” i utrwalanie pamięci o bohaterskim, podlaskim oddziale partyzanckim jest nie do oszacowania!

Andrzej Nowak, komendant KSOPiT.

 

Uroczystości w Jeziorach 2016